"Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu." - Wenlit

Đăng ký truyền hình FPT HD tại Đà Lạt , Đức Trọng , Di Linh , Bảo Lộc - Lâm Đồng

1. Giới thiệu

- Truyền hình TV Only như Truyền hình FPT Play HD nhưng:

+ FPT Play HD: Sử dụng cùng đường truyền internet của FPT, có thêm các ứng dụng nâng cao: Movie Finder, youtube, truy cập internet.

+ TV Only: Không sử dụng cùng đường truyền internet của FPT.

- Phạm vi áp dụng: Toàn bộ khu vực có hạ tầng cáp của FPT Telecom trên toàn tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình khuyến mại

Hotline:  0968 390 777

a. Phí lắp đặt: 2.500.000 đồng

new Khuyến mại chỉ còn600.000 đồng

b. Thiết bị:

Khuyến mại Modem wifi 4 ports

Khuyến mại Bộ giải mã HD Box

c. Hình thức thanh toán:

Khuyến mại trả trước Trả sau hàng tháng.

Khuyến mại trả trước Trả trước 6 tháng: Miễn phí 1 tháng cước.

Khuyến mại trả trước Trả trước 12 tháng: Miễn phí 2 tháng cước.

truyen-hinh-fpt

 

2. Thông tin các gói cước TV Only

Mô tả dịch vụVOD HDPremium HD
Băng thông 10 Mbps 50 Mbps
Giá cước niêm yết

120.000 đồng/tháng

200.000 đồng/tháng

Giá cước khuyến mại

80.000  đồng/tháng

140.000  đồng/tháng

Nội dung các gói

- Các nội dung theo yêu cầu bao gồm tín hiệu SD và HD: xem phim theo yêu cầu, nghe nhạc Nhacso.net

- 108 kênh truyền hình tín hiệu SD

- Các nội dung theo yêu cầu bao gồm tín hiệu SD và HD: xem phim theo yêu cầu, nghe nhạc Nhacso.net

- 115 kênh truyền hình tín hiệu SD và HD

Khách hàng có thể đăng ký thêm các gói Extra kèm theo

- K+SD (4 kênh): 136.400 đồng/tháng

- VTV Cab SD (16 kênh): 30.000 đồng/ tháng.

 

- K+SD (4 kênh): 136.400 đồng/tháng

- VTV Cab SD (16 kênh): 30.000 đồng/tháng

- VTV HD (5 kênh): 27.300 đồng/tháng

Hạ tầng

- 1-2 Box: Hạ tầng ADSL.

- 3 Box: Hạ tầng FTTH hoặc hỗ trợ thêm 1 line ADSL .

PON/FTTH

 

Cách tính cước truyền hình tháng đầu tiên:

- Nếu lắp đặt trước ngày 15: Tính cước cả tháng;

- Nếu lắp đặt từ 15-25: Tình cước nửa tháng;

- Nếu lắp đặt từ 25-31: Miễn phí cước;

Cước của các tháng tiếp theo tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng.

Quy định đối với khách hàng sử dụng dịch vụ TV Only:

1. Khách hàng phải cam kết sử dụng 12 tháng. Nếu hủy trước cam kết, khách hàng phải hoàn lại các thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom và bồi thường 500.000 đồng.

2. Thiết bị HD Box là thuộc sở hữu của khách hàng.

3. Thiết bị Modem/ Converter, ... là tài sản của FPT Telecom trang bị cho khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ và sẽ được thu hồi khi khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ.

4. Thiết bị mà FPT Telecom trang bị cho khách hàng sẽ được bảo hành theo chính sách dịch vụ của công ty.

5. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

sonediv8
h;">
valuedi"
h;">
/ step"> ang">T _submit butto="_b/div>submit iv cla7 mdiv clasubmit] valuedi>
-t cáp quant ct>-tield-12witter" s ightche yc.

 uang, Lâm Đồnt cr: #0mãm tr/p> _justify& quang fpt  uang, Lâm Đồnt cr: #0mãm tr/p> _justify& q/>tche y/ass============-etabcontactpadding :7clasn-che g  |&ng, Lâm Đồnt cr: #0mãm tr/p> _justify&yc. ightche yc.

tche y/ass============-etabcontactpadding :7clasn-che gng c420> &nme="dan fptv)e
 • -tructiep-t ank"anh-toanan fptp mp qfqu_3tter" s ightche yc.

  cưcom k"anh toust, Arial, p m HiT Ni%E1%BA%AF&. Km"giá, Arial, vi"iextratrựte"> cưcom k"anh toust, Arial, p m HiT Ni%/>tche y/ass============-etabcontactpadding :7clasn-che gng c420> &nme="dan fptv)e
 • -tructiep-t ank"anh-toanan fptp mp qfqu_3tter" s cưcom k"anh toust, Arial, p m HiT Nyc. ng c419ng f< target-m)e nnmetri-a="btqc-field tter" s ightche yc.

  quang fpB&ngsans-sermi" Arial, 20quot;&tri Lâmner"> q/>tche y/ass============-etabcontactpadding :7clasn-che gng c419ng f< target-m)e nnmetri-a="btqc-field tter" s y/ass====================>ng c418-ngurnedct>-titlede ightche yc.

  tche y/ass============-etabcontactpadding :7clasn-che gng c418-ngurnedct>-titlede NgAriai dùtrang Fp:// #0ze: BB%93ng" 4 USDy/ass====================>đăng g f-t cáp quant ct> tter" s ightche yc.

  quang fptjustify1 &nbs FPT< Lâm Đồnt cr: #0mãm tr/p> q/>tche y/ass============-etabcontactpadding :7clasn-che gđăng g f-t cáp quant ct> tter" s y/ass====================>-bct>-t cáp quanngc-nnh)e="dotv)et>nnme20>1ike và Sh ightche yc.

  tche y/ass============-etabcontactpadding :7clasn-che g-bct>-t cáp quanngc-nnh)e="dotv)et>nnme20>1ike và Sh e="l và Sh ipt'  |&ngHD tTH (

  , Di Lqua, Bảoa hc ha< Lâm Đồyc. và Sh ightche yc.

   &nbs FPkeE1%BA%A  &nbs FPke/>tche y/ass============-etabcontactpadding :7clasn-che g và Sh  &nbs FPyc. ightche yc.

  tche y/ass============-etabcontactpadding :7clasn-che gem-p mangok-ink-tl-wr741nd tter" s ightche yc.

  em fpt.prTP-Link TL-WR741NDkeE1%BA%ACdattoaổm m tbkhẩu wifiot">em fpt.prTP-Link TL-WR741NDke/>tche y/ass============-etabcontactpadding :7clasn-che gem-p mangok-ink-tl-wr741nd tter" s _dattoaổm m tbkhẩu wifiot">em fpt.prTP-Link TL-WR741NDy/ass====================>lfpt/script> và Sh h BPoaẶT K+ TẠI

  a hrT,m ĐC TRỌNG, Di Lqua, Bảoa hcha< Mm ĐNGy/ass====================>đăng g f và Sh ightche yc.

  Ibsp;&nbs FPT

  Ibsp;&nbs FPT

  tche y/ass============-etabcontactpadding :7clasn-che gđăng g f và Sh Ibsp;&nbs FPT

  e="l itemprop="urlh3 "MMe ipt'  |&ngHD tTH (

  , Di Lqua, Bảoa hc ha< Lâm Đồe igoa hre e g/ass=" ăn-c-da itemscope item e g itemprop="urlh3 "MMe  &nbs FPe igoa hre e g/ass=" ăn-c-da itemscope item e g e gem-p mangok-ink-tl-wr741nd itemprop="urlh3 "MMeem fpt.prTP-Link TL-WR741NDe igoa hre e g/ass=" ăn-goadin de g/e="l "MMMMMi-etab và Shiv> eEl" %E1%BA%Asjix"> _2ý k:121h3 "MMM > latestnewsh3 "-da itemscope item e g-tct>-bct>-t cáp quanniel-dpp-squannh); e g  |&ng, Lâm Đồnt cr: #0mãm tr/p> _justify&e igoa hre e g/ass=" ăn-"-da itemscope item e g e gng c420> &nme="dan fptv)e

 • -tructiep-t ank"anh-toanan fptp mp qfqu_3itemprop="urlh3 "MMe cưcom k"anh toust, Arial, p m HiT Ne igoa hre e g/ass=" ăn-goadin de g/e="l "MMMMMi-etab và Shlearf">g/e="l "MMg/e="l "Mg/e="l "Mgetab và Shlearf">g/e="l "g/e="l "g/e="l ', "M ajaxUpdute:shttp://fp _2ý k:eboo');MMMi" MMMi"ajax_op://f { MMMi" sjix"> _2ý k: cutegory_id, "M i" sjix"> _id: op://f .sjix"> _id, "M i" sjix"> : op://f .sjix"> "M i"}; MMMi $rajax({ "M :ooPOST', "M url :oop://f .ajax_url, "M disp: ajax_op://f , "M i" succ : http://fpdispc u_32.p, jqXHR){ MMMi""M$(ejs, fj). p q(disp); MMMi""M$(ejs, fj).disp('fx2 trênebo$(ejs, fj). trên(.js MMMi""M$(ejs, fj).attr(' 1%BA'boo'); MMMi""}, "M irschhhhhdispType: ' p q' "M i"}); MMMi} MMM} MM}); M}); M//]]n-goannotati>bu"Mg/e="llorschg/e="lloirschhhhhhhhhhhhhhhhhg/e="llorschhhhhhhhhhhhhlorschhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhg/e="llorschhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhg/e="llorschhhhhhhhh